(Lukas 14:25-27)

.

Sumama kay Jesus ang napakaraming tao; humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, “Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang ayaw magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko.

Once when large crowds of people were going along with Jesus, he turned and said to them, “Those who come to me cannot be my disciples unless they love me more than they love father and mother, wife and children, brothers and sisters, and themselves as well. Those who do not carry their own cross and come after me cannot be my disciples.

Mga halimbawa ng pagiging alagad na nagawa na ng aming mga empleyado

1.) Isang beses ng pumunta siya sa may palengke may nakita siyang binibentang pelikulang CD na sa isip niya masisiyahan nito ang pamilya ko. Ngunit dahil sa iyon ay pirated CD at alam niyang  mali at
alam din niyang hindi masisiyahan ang Panginoon doon hindi niya binili, bagamat mura sana iyon.

2.) Noong mamatay ang Nanay niya hindi siya nagpasugal, bagamat kailangan din nilang makaipon ng sapat na halaga. Batid niya na masisiyahan ang Panginoon doon.

3.) Noong maglagay siya ng sari-sari store sa kanilang lugar, minabuti niyang huwag magtinda ng alak at sigarilyo, bagamat alam niyang medyo malaki ang kita dito. Kasi alam niyang hindi ito maganda sa tao.

4.) Noong manganak ang Misis niya na nagtatrabaho sa isang malaking kompanya, napagpasyahan nilang mag-asawa na huwag samantalahin ang first class hospital na pwedeng panganakan ng Misis niya. Pinili nila iyong regular na hospital lamang.

5.) Bagamat gustong-gusto niyang ilagay iyong retrato sa kanilang sala, minabuti niyang huwag na dahil sa kutob niya mayroon masasaktan.

6.) Nag desisyon siya na magbayad ng  additional tax para duon sa pagkukulang niya noong mga nakaraang taon.

7.) Nang bumili siya ng computer, ang binili niya ay iyong software na may linsensya. Mga apat na libo rin ang karagdagan.

8.) Noong maging seryoso siya sa kanyang pananampalataya, napagisip-isip niya na ang kompanyang kanyang pinapasukan ay hindi tama ang ginagawa. Nag resign siya bagamat tutol ang kanyang pamilya.

9.) Noong ako ay nag-abroad, dumating sa pagkakataon ng akoy inalok ng aking employer na mas mataas na sahod kapalit ng pagbabago ng pangalan ko, subalit hindi ako pumayag. Naisip ko na malaking pagkakasala sa Diyos.

10.) Napansin ko na tadtad ng sugat yung braso ng karpintero na gumagawa ng bahay namin at halos buong katawan pala niya ay may sugat. Nabanggit niya na gusto nga niya na magkaroon ng long sleeve pero wala naman siya nito. Nagkataon naman na meron akong long sleve kaso isa lang ito at paborito ko pa at alam ko na hindi ako agad makakabili ulit nito. Pero dahil mas kailangan niya ito kaya masaya kong binigay nalang ito sa kanya.

11.) During a contractors meeting, a supplier was advised by the Developer to go direct to us as a supplier. The supplier then approach me and later by way of parting, said something like: “Mayroon ka na diyan, SOP naman iyan”. I decided not to consider that supplier anymore. This is a moral issue.

12.) During a marathon contest of which i have prepared myself much, the organizer run-out of slot for me on my age bracket. Someone approach me saying “ikaw ng gumamit nitong number ko, huwag mo na lang sabihin na hindi mo ito numero, hatian mo na lang ako sa premyo”. I know i could have won, but I politely declined the offer.

Share on facebook
Share on twitter